Ouders

Ouders/verzorgers zijn belangrijk binnen de stichting SIMON. Zij vertrouwen hun kind(eren) toe aan een school van onze stichting.

Hier vindt u de schoolgids.

Schoolgids Mozaiek 2015 2019.pdf

Als u op de volgende link klikt, vindt u de bijlage van de schoolgids, de jaarkalender.
Kalender Mozaiek.pdf
Informatie voor ouders/verzorgers

Per vier jaar geven wij een schoolgids uit. Deze vindt u hierboven.

Elk jaar geeft elke school een bijlage van de schoolgids uit. In deze bijlage vindt u allerlei relevante informatie over onder andere vakanties, personeel, resultaten CITO, schooltijden.

Elke school informeert de ouders/verzorgers over de schoolvorderingen van hun kind(eren) via een rapport en de rapportbespreking met de leerkracht. Ook geeft de school brieven mee om u te informeren
over lopende zaken.

Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of de directeur van de school te hebben. We vinden de communicatie tussen de ouders/verzorgers en de school onmisbaar.

Op alle scholen wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Bestuur en medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. U kunt dit het beste direct met de betreffende persoon bespreken. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht of de directie na schooltijd. Vindt u dit niet voldoende, dan is het mogelijk een klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon of in het uiterste geval een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de scholen.

Aanmelden leerlingen

  Mocht u het idee hebben dat IBS Mozaїek de geschikte school voor uw kind zou kunnen zijn, dan nodigen wij u van harte uit om eens met uw kind te komen kijken. Als u even belt, dan leiden we u graag even rond. 0412-691932

Kom ook eens langs op een open dag of informatieavond.

Klik hier om meer te lezen over het aannamebeleid.

 

Ouderavonden en oudergeledingen

Rapportbesprekingen

Voor deze besprekingen krijgen alle ouders/verzorgers een uitnodiging. Op deze avonden wordt er ingegaan op de vorderingen van het kind. Dit gebeurt naar aanleiding van het rapport. Dit rapport krijgen de kinderen in de week voorafgaand aan het oudergesprek mee naar huis.

Algemene ouderavond

In het begin van het schooljaar is er een informatie avond voor alle ouders, waarop de leerkracht van de groep vertelt wat er dit jaar voor uw kind in zijn/haar groep staat te gebeuren.
Uw aanwezigheid is zeer gewenst.

Koffieochtend
De ouderraad organiseert met regelmaat een koffieochtend op onze school. Hier worden
diverse onderwerpen, zoals opvoeding besproken. Soms wordt er een gastspreker voor
uitgenodigd.

Ouderraad/MR/GMR
Ouderraad - OR
De ouderraad werkt samen met de school samen aan leuke activiteiten
voor de kinderen, zoals de schoolreis.
Ook organiseren zij koffieochtenden, soms met gastspreker, om informatie
uit te wisselen.
Tevens helpt de ouderraad om onze school er gezellig uit te laten zien
bij ieder nieuw thema.
En nog veel meer!

Medezeggenschapsraad - MR
De MR bestaat op onze school uit vier leden. Twee leerkrachten van de school en twee ouders.
Leden van de oudergeleding:
Mehtap Canatan - tevens voorzitter van de ouderraad
Fahriye Tanriverdi

Leden van de personeelsgeleding
Emmanuel Huliselan - Secretaris
Elvan Korkut  - Voorzitter
De MR vergadert over schoolse zaken.

GMR
In de GMR wordt met alle SIMON scholen overleg gepleegd.
Lid van de oudergeleding: Fahriye Tanriverdi
Lid van de personeelsgeleding: Hatice Aydogdu

Voor vragen en informatie kunt u terecht via het telefoonnummer van school: 0412-691932


 

 


    

Nieuws

Er zijn geen resultaten gevonden.

Basisschool Mozaiëk is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.

$.extend($.validator.messages, { required: 'Dit veld is verplicht', digits: 'Dit veld moet numeriek zijn', email: 'Vul a.u.b. een geldig e-mail adres in.' });